ekonomika

Znalecké posudky v oboru daňové plánování se mohou zaměřovat na posouzení:

  • efektivnosti využití nástrojů daňové optimalizace v případě konkrétního subjektu (podniku),
  • vlivu strategických rozhodnutí managementu na celkovou daňovou zátěž subjektu (plátcovství DPH, volba daňové rezidence, složení zdrojů financování),
  • dopadů ekonomického rozhodování subjektu na souhrn jeho daňových povinností (volby odepisování, rozdělování zisku, uplatňování nákladů).Kontakt

Adresa:
Česká znalecká, a. s.
Nezvalova 423
500 03 Hradec Králové
mapa: Mapy.cz | Google Maps

T 495 518 296 | DS bkndkpx
25 26 01 38 | DIČ CZ25260138

info@znalecka.cz www.znalecka.cz

Kontaktní formulář